Τι σας αρέσει στα Escape Roοm

Σκηνικά
Σύνολο ψήφων: 8 (14%)
Ηθοποιός
Σύνολο ψήφων: 8 (14%)
Τρόμος
Σύνολο ψήφων: 6 (11%)
Κυνηγητό
Σύνολο ψήφων: 3 (5%)
Γρίφοι
Σύνολο ψήφων: 7 (12%)
Περάσματα
Σύνολο ψήφων: 7 (12%)
Φυσική Δραστηριότητα
Σύνολο ψήφων: 8 (14%)
Μηχανισμοί
Σύνολο ψήφων: 9 (16%)
Λουκέτα
Σύνολο ψήφων: 1 (2%)
Σύνολο ψήφων: 57
cron